Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > VV ČUS - Skokový nárůst cen energií vyžaduje naléhavé řešení

VV ČUS - Skokový nárůst cen energií vyžaduje naléhavé řešeníVýkonný výbor ČUS vyzývá: Skokový nárůst cen energií vyžaduje naléhavé řešení.
Sportovním spolkům hrozí uzavírání sportovišť

První zasedání Výkonného výboru České unie sportu v roce 2022 se uskutečnilo 11. ledna v Praze na Strahově. Místopředseda ČUS Marek Hájek v úvodu seznámil účastníky s aktuální situací v hospodaření sportovních středisek ČUS (Nymburk, Podolí, Zadov), jejichž návštěvnost i nadále výrazně omezují pokračující vládní protiepidemické restrikce. To má samozřejmě citelné negativní dopady na jejich ekonomické výsledky v řádech desítek milionů korun, k nimž přistupují nové extrémní náklady na energie.

 

Marek Hájek dále ujistil, že v souvislosti s nemocí Covid-19 a především očekávaným nástupem vlny varianty omikron ČUS podrobně monitoruje vydaná epidemická opatření, a je nadále připravena operativně poskytovat z oficiálních dokumentů vlády a ministerstva zdravotnictví srozumitelný výklad pro sportovní prostředí.

 

VV ČUS vzal na vědomí informaci o přípravě dotačních výzev Národní sportovní agentury na financování sportu v roce 2022. Ocenil, že byly včas zabezpečeny zimní sporty a také účast českých sportovců na zimních olympijských a paralympijských hrách. Stejně jako celé sportovní prostředí nyní očekává vypsání zbývajících dotačních výzev pro sportovní prostředí, zejména pro činnost sportovních svazů a střešních organizací, ale také celkový objem podpory sportu ze státního rozpočtu na rok 2022.

 

Intenzivní diskusi členů VV ČUS vyvolaly aktuální reakce velkého počtu sportovních spolků z celé České republiky, na něž bezprostředně dopadlo prudké zdražení energií na konci loňského roku. „Situace ve sportovním prostředí začíná být kritická. Vlastníci a provozovatelé sportovišť nemají prostředky na úhradu energií. Reálně tak v krátké době hrozí uzavírání bazénů, nafukovacích hal i dalších sportovišť. Národní sportovní agentura, potažmo stát by měly urychleně reagovat a přijmout co nejdříve konkrétní opatření a klubům a jednotám pomoci,“ uvedl Jaroslav Chvalný, člen VV ČUS a předseda Pražské tělovýchovné unie. Výkonný výbor ČUS, vědom si plně naléhavosti situace, následně uložil předsedovi ČUS Miroslavu Janstovi jednat s vedením Národní sportovní agentury i politickou reprezentací státu o akutní potřebě vypsání samostatného dotačního programu na údržbu a provoz sportovišť s důrazem na využití k úhradě energií, jejichž drastické zdražení sportovní spolky zasáhlo.

 

VV ČUS dále schválil osnovu zprávy o hospodaření a majetku ČUS za rok 2021, která bude klíčovou informací pro Valnou hromadu ČUS letos v červnu. Ředitel ekonomických agend Pavel Benda předložil také první verzi návrhu rozpočtu ČUS na rok 2022, sestaveného z dostupných informací. Zatím zcela otevřená v něm zůstává otázka státních dotací, neboť vzhledem k rozpočtovému provizoriu NSA dosud nestanovila výši uvažované dotační podpory pro sport. To vnáší nejistotu do financování sítě pracovišť územního servisu ČUS  pro podporu činnosti klubů a jednot. VV ČUS uložil vypracování druhé verze rozpočtu na březnovou schůzi se zohledněním nových skutečností, které do té doby nastanou. V této souvislosti konstatoval, že na jeho podobu bude mít zásadní dopad především skokové navýšení cen energií a návštěvnost sportovních center, limitovaná protiepidemickými opatřeními.

 

V průběhu jednání schválil VV ČUS také kalendář akcí projektu Tipsport Sportuj s námi na období únor až prosinec 2022. Navzdory koronavirové pandemii a nejistotě při organizaci sportovních podniků byl zájem členských subjektů ČUS o zapojení znovu neobyčejně vysoký. Z téměř šesti stovek přihlášených akcí jich na základě doporučení regionálních pracovišť bylo do projektu zařazeno 514.

 

VV ČUS také doporučil, aby i v dalším období zastupoval sportovní prostředí v Radě vlády pro nestátní neziskové organizace Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů ČR tak, jako dosud. Současně výbor schválil žádosti pěti národních sportovních svazů o půjčku z Rezervního fondu sportovních svazů ČUS, která řeší nejistotu ve financování jejich činnosti a fungování reprezentace v první polovině letošního roku.

 

Z webu: www.cuscz.cz