Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Dotazník pro sportovní svazy

Dotazník pro sportovní svazyZ webu NSA:

https://agenturasport.cz/dotaznik-pro-sportovni-svazy/?fbclid=IwAR3n1CNcU79TyJPCVahGffpz6LpKeqp2ms2sRUUcbnIbYHOFmMLTniI_XHg

 

Vážení představitelé sportovních svazů,

níže naleznete odkaz na vyplnění základního dotazníku a další podkladové materiály „data – tabulky“. V této souvislosti Vás prosíme o jejich vyplnění, v rozsahu Vám dostupných a doložitelných informací. Dotazníky byly odeslány na naše kontakty na sportovních svazech.

V případě, že jste dotazník neobdrželi, spojte se s námi na kontaktech uvedených níže.

Odkaz na elektronický formulář uvádíme zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-R5rZZFbyLHqYFjSRFepi0o1XeymadBAvXEr7SieyNwG11g/formResponse

Prosíme o vyplnění do pondělí 16. 8. 2021.

Tyto „dotazníky“ (dále jen také „Tabulky“) navazují na „Tabulky“, které jste zpracovávali pro Národní sportovní agenturu (dále jen „NSA“) již v roce 2020. Z tohoto důvodu toto kolo prosím vnímejte jako pokračování Vámi zahájené činnosti v roce 2020. Smyslem těchto „Tabulek“ je především sběr dat a informací pro:

 1. získání uceleného přehledu o Vaší činnosti v oblasti reprezentace (dále jen „REPRE a talentované mládeže (dále jen „TALENT“), ale i organizace Vašeho svazu jako takového a jeho začlenění do mezinárodních struktur,
 2. stanovení hodnotících kritérií a ukazatelů v oblasti podpory sportovních svazů ve výše uvedených oblastech, tak abychom se vyhnuli některým „křivdám“ v minulosti a nastavili rovné podmínky pro všechny svazy tak, jak po nich sportovní prostředí volá,
 3. usnadnění procesu podávání žádostí na podporu sportovních svazů pro rok 2022.

Vámi zpracované Tabulky budou složit jako podklady pro zpracování skupin, resp. oblastí sportů, které se mohou porovnávat a také nezbytnou součástí Vaší případné žádosti o poskytnutí podpory/dotace na činnost sportovních organizací v REPRE, TALENT, a proto nebude potřeba, z Vaší strany, již tyto data znovu zpracovávat, resp. budou tato data použita pro zpracování a vyhodnocení Vašich žádostí.

Prosím, vnímejte tyto Tabulky jako potřebu NSA, poskytovatele dotací na podporu sportu, získat dostatek relevantních informací a přehledu o Vámi zajišťovaných činnostech, tj. v oblasti REPRE, TALENT a ORGANIZACE SPORTU. Ani v nejmenším se ze strany NSA nejedná o snahu zatížit Vaši administrativu více než je nezbytně nutné. Naší snahou je využít tyto Tabulky ke zjednodušení žádostí a pro případné poskytnutí podpory (dotací) Vám sportovním svazům na Vaši činnost, zejména podpory pro zajištění přípravy a činnosti státní reprezentace, zajištění rozvoje a výchovy talentované mládeže a jako zajištění kontinuity budoucí reprezentace.

V této souvislosti Vás prosíme, abyste při vyplňování všech údajů v Tabulkách, vycházeli z informací, které jsou relevantní a prokazatelně podloženy a jejich hodnoty odpovídají skutečnostem. Jsme si samozřejmě vědomi, že ne všechny údaje jste schopni již nyní vyplnit v plném rozsahu, nebo že některá specifika příslušných dotazníků nejsou v rámci daného sportovního svazu relevantní a dostupná nebo členění není takto vedeno, proto Vás také prosíme o sdělení těch skutečností, které jsou Vaším sportovním svazem vedeny, a které jsou případně doložitelné.

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte NSA na emailu dotaznik@agenturasport.cz , resp. následující pracovníky: Milan Labašta, tel: +420 704 857 116, Markéta Kabourková tel: +420 704 857 102

Přílohy:

 1. Příloha č 1 – Dotazník

Tento „dotazník“ se skládá z několika samostatných „listů“ excelovského souboru:

 1. Dotazník“ další upřesňující informace o sportovním svazu (soutěže, informace o sdružených spolcích, členské základně, regionech, dále konkrétnější informace o reprezentantech a mládeži).
 2. Účast 2019 až 2022“ jedná se o informace jakým způsobem se státní reprezentace pod Vaším svazem účastnila v soutěžích pořádaných MSO, roky 2019-2021 jsou dle známé skutečnosti, rok 2022 je nezbytné vyplnit dle předpokládané účasti, pokud Vám jsou tyto informace známé a dostupné.
 3. Pokyny pro sestavení …“ v těchto Pokynech najdete další podpůrné informace nejen pro sestavení Přílohy č. 1, ale dalších Přílohy č. 3a) – d).
 4. List „sporty číslo“, kde je uveden Váš svaz a jeho číslo pod kterým je v NSA veden. Prosím užijte toto číslo. V případě, že Váš svaz či sport nenaleznete v seznamu – uvádějte vždy 00 (i v elektronickém formuláři. – vyberte ze seznamu)
 1. Příloha č. 2a) a 2b) přehled SCM, resp. SpS, jedná se o informace ze systému sportovního svazu v oblasti výchova a rozvoje talentované mládeže.
 2. Příloha č. 3a) až 3d) seznamy reprezentantů/reprezentačních týmů/družstev. Tyto seznamy se člení v jednotlivých „listech“ od seniorské kategorie až po Under Age kategorie U19. Zde je nutné vyplnit přílohu dle skutečnosti vyplývající z kategorizace MSO, resp. podle toho, jak MSO strukturuje soutěže a Váš sportovní svaz na tyto soutěže vysílá reprezentace.
 3. Příloha č. 4a) a 4b) „Výkaz výsledků za rok 2019 (4a) a za rok 2020 (4b)“ Jedná se o výkaz výsledků reprezentantů, reprezentačních týmů, reprezentačních družstev zvlášť pro „individuální sportovní odvětví“ a zvlášť pro výsledky „kolektivních sportovních odvětví“.

Tyto dotazníky jsou ve Wordu a liší se označením (v pravém horním rohu jsou označeny „4a) IND“ a „4a) KOL“), a dále tím, že u individuálních sportů jsou členěny na jednotlivé disciplíny s uvedením jména příjmení sportovce, u kolektivních sportů jsou vedeny pouze podle soutěží.

 1. Příloha č. 5 „Seznam trenérů“, který je nezbytně nutný vyplnit k aktuálnímu datu vyplnění tohoto dotazníku.