Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Covid - Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 23. 12. 2020

Covid - Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 23. 12. 2020Covid - Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 23. 12. 2020

Článek byl aktualizován 8. ledna 2021

 

v návaznosti na Usnesení vlády ze dne 07. 01. 2021 č. 12 (dále jen „Usnesení 12“) sdělujeme Výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z. s.

 

Na základě Usnesení 12 došlo ke změně účinnosti dosavadních Usnesení vlády ze dne 23. 12. 2020 č. 1375 a 1376 (dále jen „Usnesení 1375“ a „Usnesení 1376“), jejich účinnost byla prodloužena do dne 22. 01. 2021 do 23:59 hod.

 

Usnesením 1375 pak byla nastavena pravidla týkající se volného pohybu osob, přičemž ve ke sportu pak opětovně došlo k téměř úplnému zákazu sportovní činnosti s výjimkou profesionálních sportovců a v podstatě individuální přípravy v přírodě, parku či na venkovních sportovištích.

 

Dle čl. II Usnesení 1375 je tedy zakázán volný pohyb osob na území ČR s určitými výjimkami. Z hlediska sportu jsou pak významné následující výjimky:

 

   A.   Profi sport: cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti nebo jiné obdobné činnosti, dále pak explicitně povolené sportovní akce a soutěže ze strany Ministerstva zdravotnictví;

 

   B.   Všechen sport: cesty za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích;

 

Současně se pak dle čl. III Usnesení 1375 nařizuje:

 1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I tohoto usnesení (viz předchozí odstavec),
 2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
 3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou
 • členů domácnosti,
 • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele (profi sport),
 • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost (profi sport),

 

a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

 

Usnesením 1376 jsou pak stanovena omezení pro provozovny a akce. Z hlediska sportu jsou pak taková omezení stanovena v čl. I odst. 3 písm. f) a g). Dle těchto ustanovení je tedy zakázán:

 

 • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují, a s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány,

 

 • provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,

 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že profesionální sportovci nejsou Usnesením 1375 a Usnesením 1376 omezeni ve své činnosti. Pro pořádání sportovních akcí a sportovních soutěží nadále platí režim výslovného povolení ze strany Ministerstva zdravotnictví (čl. VI Usnesení 1375). Naopak amatérský sport je v podstatě zastaven, jelikož dle Usnesení 1375 a Usnesení 1376 je dána výjimka pouze ve vztahu k přírodě, parkům a venkovním sportovištím (bez vnitřního zázemí). Vnitřní sportoviště a bazény jsou pak pro amatérský sport zcela uzavřeny.

 

Statut profesionálního sportovce se pak vztahuje na každého, kdo vykonává sportovní činností výdělečnou činnost na základě smluvního vztahu. Tímto smluvním vztahem pak může být jak vztah pracovněprávní (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), tak vztah občanskoprávní, kdy je sportovní činnost vykonávána v režimu OSVČ.

 

 

Závěry:

 

 1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích v rámci přípravy na sportovní soutěže organizované národními sportovními svazy nebo na akce povolené Ministerstvem zdravotnictví.

 

 1. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání podléhá povolení ze strany Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání. O povolení se doporučuje žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury.

 

 1. Profesionálním sportovcem je každý, pro koho je sportovní činnost výdělečnou činností na základě smluvního vztahu (pracovněprávní i OSVČ).

 

 1. Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou nadále sportovat pouze v parcích, přírodě a na venkovních sportovištích, a to maximálně v počtu 2 osob s výjimkou členů domácnosti.

 

 1. Bazény jsou pro veškerý sport zcela uzavřeny.