Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zpráva z výkonného výboru ČUS konaného 13.6.2023

Zpráva z výkonného výboru ČUS konaného 13.6.2023VV ČUS se věnoval přípravě 41. valné hromady ČUS a nadále usiluje o vypsání dotačního programu NSA na provoz a údržbu sportovišť 

V Praze na Strahově se uskutečnilo 13. června letošní šesté zasedání Výkonného výboru České unie sportu. Kromě aktuálních informací předsedy ČUS Miroslava Jansty se zabývalo především přípravou 41. valné hromady ČUS 21. června ve Sportovním středisku v Nymburce, hospodářskými výsledky společnosti ČUS Sportuj s námi a některými majetkovými záležitostmi. 

Předseda ČUS uvedl svůj blok informací komentářem k finálovému utkání fotbalové Evropské konferenční ligy UEFA mezi West Ham United – AC Fiorentina v pražském Edenu. Označil je za velký diplomatický a organizační úspěch Fotbalové asociace ČR. V rámci této akce dostalo sportovní prostředí příležitost jednat neformálně s politiky, kteří se tohoto zápasu zúčastnili, zejména o podpoře sportu ze státního rozpočtu na rok 2024.

 Miroslav Jansta ocenil průběh a obsahovou náplň celostátních porad se zástupci sportovních klubů, tělovýchovných jednot České unie sportu a také národních sportovních svazů, které se konaly na začátku června. „Vyplynula z nich potřeba silněji hájit pozici tzv. malých svazů, které od Národní sportovní agentury zatím neobdržely dotaci na svou činnost, před avizovaným druhým kolem dotační výzvy s pozměněnými podmínkami. Stejně tak je třeba s důrazem a patřičnou argumentací nadále usilovat o vypsání programu na provoz a údržbu sportovních zařízení pro sportovní kluby v tomto roce,“ uvedl Miroslav Jansta. 

Předseda ČUS inicioval společné jednání představitelů střešních sportovních organizací v České republice s vedením Národní sportovní agentury 15. června ke koordinaci postupu vůči politické reprezentaci státu ohledně podpory sportu ze státního rozpočtu v roce 2024. V této souvislosti konstatoval, že by situaci v českém sportovním prostředí prospělo zklidnění vztahů i větší míra součinnosti.

 VV ČUS vzal na vědomí informaci o připravenosti 41. valné hromady ČUS, svolané na 21. června do Sportovního centra v Nymburce. Svou účast na ní potvrdil předseda NSA Ondřej Šebek. Členové výkonného výboru se seznámili s obsahem zprávy, kterou přednese předseda ČUS, a byli informováni, že delegáti okresních sdružení ČUS i národních sportovních svazů již obdrželi veškeré písemné podklady pro jednání. Seznámili se rovněž se skutečností, že valná hromada bude projednávat pouze jednu svazovou žádost o přijetí do ČUS, neboť jeden ze dvou uchazečů, jejichž žádosti VV ČUS postoupil k projednání valné hromadě, ji stáhl.

 V dalším jednání VV ČUS ve funkci valné hromady společnosti ČUS Sportuj s námi, s. r. o., schválil její hospodářský výsledek za rok 2022, který skončil v zisku 327 648 Kč. Tato společnost poskytuje marketingovou podporu projektu České unie sportu ČUS Sportuj s námi, zajišťuje kvalitní produkci akcí i jejich rozsáhlou medializací.

 VV ČUS pověřil zástupce ČUS k výkonu akcionářských práv na valné hromadě obchodní korporace Nakladatelství O Praha. Vzhledem k tomu, že tato společnost byla shledána jako nepotřebná a s nulovým kapitálem, doporučili členové Výkonného výboru ČUS, aby valná hromada rozhodla o zrušení společnosti ke dni 30. června a jejím vstupu do likvidace. Výkonný výbor současně v souladu se zásadami pro nakládání s opuštěným majetkem ČUS schválil úplatný převod pozemků v katastrálním území Prosetice na Město Teplice, které zde chce vedle stávajícího dětského hřiště vybudovat ještě nový workoutový areál.

 

Zdroj: www.cuscz.cz