Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zpráva z VV výboru konaného 12.4.2022

Zpráva z VV výboru konaného 12.4.2022Česká unie sportu pozve na svou červnovou valnou hromadu
také premiéra Petra Fialu

V Praze na Strahově se konalo 12. dubna letošní čtvrté zasedání Výkonného výboru České unie sportu. V úvodu jednání předseda České unie sportu Miroslav Jansta vysoce ocenil pomoc mnoha sportovních svazů, klubů a tělovýchovných jednot po celé České republice ukrajinským sportovcům i dalším občanům Ukrajiny, kteří do naší země uprchli před ruskou vojenskou agresí. Poděkoval členským subjektům ČUS za přetrvávající nasazení a podporu nejen při zajišťování základních životních potřeb uprchlíků, ale také při jejich stále častějším zapojování do tréninkových a sportovních aktivit.

 

Předseda ČUS dále informoval, že Národní sportovní agentura zahájila po skončení rozpočtového provizoria vyplácení dotační výzvy Můj klub, díky které je financováno okolo 7000 sportovních klubů v České republice. Letošní alokace výzvy je ve výši 1,5 miliardy korun. Je dobré, že agentura již začala klubům podporu zasílat. Kluby se na nás v těchto dnech frekventovaně obracejí s dotazy v souvislosti s pokyny NSA k dokladování a vyúčtování v programu Můj klub. Česká unie sportu proto požádá NSA o konzultaci, což je z loňska osvědčená praxe, na které oficiální koordinátoři NSA z řad zaměstnanců územních pracovišť ČUS získají správné a úplné informace a budou schopni je poté plnohodnotně poskytovat klubům,“ uvedl Miroslav Jansta.

 

S dosavadním průběhem letošního ročníku projektu České unie sportu – Tipsport Sportuj s námi seznámil člen Výkonného výboru ČUS Filip Hobza. Ocenil, že největší seriál sportovních akcí, který se dosud konal v České republice, si navzdory uplynulým dvěma letům provázeným covidovými restrikcemi udržel i v tomto roce vysoký zájem veřejnosti. Bohatý kalendář projektu letos nabízí amatérským a rekreačním sportovcům 500 akcí v pěti desítkách nejrůznějších disciplín. Významnou podporu projektu poskytují jeho partneři – titulárním je společnost Tipsport, generálním společnost Car4Way. Dalšími partnery jsou ČEZ, jeho nadace, Česká televize, Český rozhlas a nově také vydavatelství Mafra. „Právě zásluhou všech těchto partnerů se podařilo výrazně zvýšit vizibilitu projektu a ještě vylepšit jeho mediální obraz. Profesionálně řízený a organizovaný projekt navíc významným způsobem zviditelňuje Českou unii sportu v jednotlivých regionech,“ prohlásil místopředseda ČUS Marek Hájek.

 

V dalším průběhu se VV ČUS zabýval přípravami 40. valné hromady ČUS, která se uskuteční 22. června ve Sportovním středisku Nymburk. Projednal a schválil předložený návrh programu jednání, stejně jako organizační pokyny či návrh přizvaných hostů. VV ČUS se shodl, že na valnou hromadu budou pozváni kromě předsedy Národní sportovní agentury Filipa Neussera také premiér Vlády ČR Petr Fiala.

 

S valnou hromadou bylo spojeno rovněž projednání první verze Zprávy o činnosti VV ČUS od předchozí, 39. valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu či metodika podávání kandidatur pro dodatečnou volbu člena VV ČUS voleného delegáty národních sportovních svazů. Po rezignaci Martina Malíka na členství ve VV ČUS 30. června 2021 byl následně ČUS doručen návrh Fotbalové asociace ČR, aby VV ČUS kooptoval na uvolněnou funkci Petra Fouska, nově zvoleného předsedu FAČR. Po splnění zákonných podmínek byl Petr Fousek kooptován 19. října 2021 za člena VV ČUS až do letošní valné hromady.

 

Této valné hromadě budou ještě předcházet dvě celostátní porady v sídle ČUS v Praze na Strahově za účasti představitelů NSA – 7. června se uskuteční celostátní porada zástupců sportovních klubů a tělovýchovných jednot a 8. června celostátní porada zástupců národních sportovních svazů.

 

Zdroj: z webu cuscz.cz