Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zpráva z VV ČUS konaného 7. 11. 2023

Zpráva z VV ČUS konaného 7. 11. 2023Vládní konsolidační balíček komplikuje práci dobrovolníků ve sportovním prostředí –
ČUS žádá ministerstvo práce a sociálních věcí o výklad

 

V pořadí deváté letošní zasedání Výkonného výboru České unie sportu se uskutečnilo v úterý 7. listopadu v Praze na Strahově. Mezi hlavní body jednání patřily mimo jiné rozbor výsledku hospodaření ČUS v období za první tři čtvrtletí roku 2023, rozsah žádosti ČUS o státní podporu z Národní sportovní agentury pro rok 2024, problematika dohod o pracovní činnosti v dobrovolnické práci ve sportu v nových podmínkách zákoníku práce a vládního konsolidačního balíčku a schválení dodatku smlouvy o nájmu podniku ve Skiareálu Špindlerův Mlýn.

 

Miroslav Jansta shrnul v rámci aktuálních informací výsledky říjnové schůzky s předsedou Národní sportovní agentury Ondřejem Šebkem za účasti předsedů dalších střešních sportovních spolků. Informoval o příslibu agentury na vypsání příslušných dotačních výzev pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty (Můj klub) i národní sportovní svazy během prosince letošního roku a potvrdil, že vzhledem k nedostatku finančních prostředků ze státního rozpočtu agentura v tomto roce nevypíše dotační program Provoz a údržba pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Letošní rozpočet umožnil agentuře podpořit dotací na údržbu pouze národní sportovní centra. Dále tlumočil záměr agentury, že do konce listopadu by měla být dokončena podoba prioritizace sportu pro rok 2024 – nová struktura by měla zahrnout 28 zařazených sportovních odvětví a dvě „divoké karty“ s tím, že prioritizace se týká pouze svazové podpory pro státní reprezentaci a s ní spojenou výchovu talentované mládeže.

 

Předseda ČUS rovněž reagoval na schválenou novelu zákoníku práce a tzv. konsolidační vládní balíček, které mají bezprostřední dopad na sportovní prostředí a výrazně komplikují činnost sportovním spolkům. „Česká unie sportu odeslala dopis na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR s popisem největších problémů, které vyvolávají především změny související s uzavíráním dohod o provedení práce. Současně jsme ministerstvo požádali o výklad k některým nejasným nebo zákonem neřešeným otázkám,“ uvedl Miroslav Jansta.

 

Pozitivní hospodářský výsledek

 

Výkonný výbor ČUS schválil také rozsah žádosti ČUS o státní podporu na základě očekávané výzvy Národní sportovní agentury „Zastřešující sportovní organizace“ na rok 2024. Ta zahrnuje z převážné části dotace na činnost územních pracovišť ČUS (Servisních center sportu) podporujících práci sportovních klubů ve 14 krajích a 75 okresech. Částečně pak také na provoz sportovních středisek ve vlastnictví ČUS (SC Nymburk, PS Podolí), na celorepublikový projekt pro sportování veřejnosti (Sportuj s námi) a na činnost centra ČUS.

 

Rozbor výsledku hospodaření ČUS za období 1. ledna až 30. září 2023 předložil ředitel ekonomických agend ČUS Pavel Benda. VV ČUS ocenil, že průběžný ekonomický výsledek v hospodářské činnosti je výrazně lepší oproti plánu a za velice dobré výsledky poděkoval nejen ekonomickému řediteli, ale také ředitelům hlavních provozů – sportovních středisek ČUS (Plavecký stadion Podolí, Sportovní centrum Nymburk, Lyžařský areál Zadov).

 

Péče o majetek a podpora členské základny

 

VV ČUS dále schválil návrh dodatku ke smlouvě o nájmu podniku mezi Skiareálem Špindlerův Mlýn a společností Melida, který ve smluvních vztazích upravuje rozsah investic a míru povoleného zadlužení provozovatele. V průběhu jednání zazněla informace o dokončování administrace smluvních závazků mezi ČUS a Fotbalovou asociací ČR týkajících se majetkových vyrovnání v oblasti Strahova.

 

Výkonný výbor ČUS vyhověl žádosti tří národních sportovních svazů na poskytnutí půjčky z Rezervního fondu sportovních svazů ČUS a pro období přelomu roku, kdy ještě nejsou k dispozici státní dotace, jim poskytl finanční prostředky na zabezpečení přípravy reprezentantů, jejich startu na vrcholných mezinárodních akcích nebo pokrytí provozních výdajů.

 

Místopředseda ČUS Marek Hájek také informoval členy výboru o jednáních s předsedou NSA Ondřejem Šebkem o možné součinnosti krajských a okresních územních pracovišť ČUS s Národní sportovní agenturou, která může urychlit a zjednodušit administraci státní dotace pro sportovní kluby (Můj klub).

 

Zdroj: www.cuscz.cz