Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zpráva z VV ČUS konaného 17.1.2023

Zpráva z VV ČUS konaného 17.1.2023VV ČUS projednal návrh rozpočtu na rok 2023 a vyzval Český olympijský výbor
k diskusi nad připomínkami k novele stanov ČOV

První jednání Výkonného výboru České unie sportu v roce 2023 se uskutečnilo 17. ledna v Praze na Strahově. V rámci aktuálních informací shrnul předseda ČUS Miroslav Jansta závěry ze setkání zástupců největších střešních sportovních organizací v České republice s novým předsedou Národní sportovní agentury Ondřejem Šebkem na sklonku loňského roku. Za klíčové považuje, že NSA stihla vyplatit sportovním klubům státní dotace na úhradu energií a dalších provozních výdajů za rok 2022 ve výši 385 milionů korun ještě do konce prosince 2022. Současně však zdůraznil, že prioritním úkolem agentury v příštím období bude vyjednat výrazné navýšení státních prostředků pro český sport.

 

Předseda ČUS současně připomněl, že právě na základě veřejné argumentace představitelů České unie sportu Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR pomocí poslaneckého pozměňovacího návrhu rozhodla ještě před schválením státního rozpočtu na rok 2023 o přesunu částky 710 milionů korun z investičních programů na posílení neinvestičních dotací. Nicméně i tak zůstane podpora českého sportu v důsledku inflace v oblasti neinvestičních dotací v reálných cenách znatelně nižší než v minulém roce. Miroslav Jansta také ocenil, že NSA včas vypsala dotační výzvy na rok 2023 a přislíbila národním sportovním svazům vyplatit finanční prostředky v průběhu měsíců března či dubna letošního roku.

 

Diskutovaným tématem na zasedání bylo projednávaní prvního návrhu novely stanov Českého olympijského výboru. VV ČUS následně schválil stanovisko, v němž zformuloval své připomínky a výhrady k této novele, a vyzval ČOV k další diskusi. Na nedokonalost stanov ČOV upozorňuje Česká unie sportu již déle než pět let. Jedná se především o jejich nesoulad s právním řádem České republiky a Olympijskou chartou, ale i o nemožnost části členů ČOV uplatňovat svá členská práva. Z tohoto důvodu ČUS opakovaně informuje sportovní prostředí o potřebě novelizace stanov ČOV a v minulých třech letech toto úsilí vyvrcholilo i přijetím usnesení Valné hromady ČUS. „Cílem ČUS je, aby stanovy ČOV byly plně v souladu s občanským zákoníkem i Olympijskou chartou a umožnily rozhodování skutečným členům ČOV, nikoliv různým skupinám mimo vliv členů ČOV. Národní sportovní svazy, jako členové ČOV, by měly mít zájem na tom, aby se odvíjela především z jejich většinové vůle budoucí činnost a naplňování poslání ČOV,“ uvedl Miroslav Jansta.

 

VV ČUS schválil také osnovu zprávy o hospodaření a majetku ČUS k 31. prosinci 2022 a první verzi rozpočtu ČUS pro rok 2023, které předložil ředitel ekonomických agend Pavel Benda. Ten přitom upozornil na negativní důsledky vývoje cen energií na hospodářskou činnost ČUS, které i při jejich aktuální fixaci znamenají roční nárůst nákladů o 25 milionů korun a mají navíc bezprostřední dopady na ceníky v jednotlivých areálech ČUS (ČEZ Plavecký stadion Podolí, Sportovní centrum Strahov, Lyžařský areál Zadov).

 

Výkonný výbor ČUS byl seznámen také s vyhodnocením plnění závazných a nezávazných aktivit ČUS. Rada ČUS projednala a schválila návrh závěrečné zprávy vypracované jako součást vyúčtování dotace Národní sportovní agentury pro střešní organizace na rok 2022. V dalším průběhu jednání VV ČUS odsouhlasil zařazení akcí a finální podobu kalendáře projektu Tipsport Sportuj s námi na období únor–prosinec 2023, který zahrnuje 535 sportovních příležitostí pro veřejnost v mnoha sportovních odvětvích napříč regiony České republiky.

 

VV ČUS vyhověl rovněž žádosti České rugbyové unie v souvislosti s plánovanými výdaji při zajištění série zápasů mistrovství Evropy žen a mužů schválením půjčky z rezervního fondu sportovních svazů ČUS ve výši jednoho milionu korun.

 

Zdroj: www.cuscz.cz