Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zpráva z VV ČUS konaného 16. 4. 2024

Zpráva z VV ČUS konaného 16. 4. 2024VV ČUS přivítal vládou schválený akční plán na rozvoj pohybových aktivit ve školách a podpořil vznik etického kodexu pro sportovní svazy

 

V Praze na Strahově se konalo 16. dubna letošní čtvrté zasedání Výkonného výboru České unie sportu. Hlavním bodem programu byla příprava 42. valné hromady ČUS, která se uskuteční 26. června ve Sportovním centru v Nymburce. Členové VV ČUS se však zabývali rovněž předběžnými výsledky hospodaření dvou společností s majetkovým podílem ČUS, realizací projektu První oddíl a přípravou zprávy o činnosti pro valnou hromadu. Předseda ČUS Miroslav Jansta informoval o aktuálním stavu příprav Zákona o sportu.

 

Výkonný výbor ČUS byl seznámen s rozhodnutím Národní sportovní agentury o přidělení dotace České unii sportu v rámci výzvy Zastřešující sportovní organizace na rok 2024 ve stejné výši jako loni. Na základě toho ČUS připravuje smlouvy pro konečné příjemce dotace – svá územní pracoviště v okresech a krajích, které budou obsahovat podmínky pro čerpání prostředků. VV ČUS přijal také informaci týkající se neinvestičních dotací pro národní sportovní svazy, z nichž převážná většina již rozhodnutí NSA o přidělení části dotace obdržela s tím, že rozhodnutí o konečné výši dotace na rok 2024 má být učiněno do konce dubna.

 

VV ČUS přivítal usnesení vlády, jímž schválila koncepční dokument Mládež v pohybu a ve zdraví, který připravilo Ministerstvo školství. Jeho cílem je nejen zkvalitnění hodin tělesné výchovy na základních, středních a vysokých školách nebo podpora aktivního pohybového režimu žáků během celého dne, ale současně i rozvoj související sportovní infrastruktury. „ČUS dlouhodobě veřejně i adresně poukazuje na nedostatečnou fyzickou kondici a nízkou pohybovou gramotnost mladé generace. Česká školní inspekce ostatně svým nedávným průzkumem fyzické připravenosti dětí tristní stav potvrdila. Proto velmi vítáme tento akční plán Ministerstva školství pro období 2024–2028 na zvýšení podpory pohybových aktivit ve školách, v nichž tráví žáci nejvíce času. ČUS je v této souvislosti připravena na součinnost v jakékoliv prospěšné formě a ministerstvu jsme to současně s poděkováním již sdělili,“ uvedl předseda ČUS Miroslav Jansta.

 

Podpora nového etického kodexu

 

VV ČUS dále přijal pozitivně informaci, že ve spolupráci NSA a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové vzniká vzor etického kodexu pro národní sportovní svazy, který má napomoci k vytváření bezpečnějšího prostředí ve sportu. Členové výkonného výboru se jednomyslně shodli, že ČUS se připojí ke každé preventivní aktivitě snižující výskyt jakýchkoliv negativních jevů ve sportovním prostředí.

 

Klíčovým bodem jednání byly přípravy 42. valné hromady ČUS, která se uskuteční 26. června ve Sportovním středisku Nymburk. VV ČUS projednal a schválil návrh programu jednání, organizační zajištění akce a pokyny pro delegáty. Vzal také na vědomí první verzi Zprávy o činnosti VV ČUS od minulé valné hromady. Jako hosté budou na valnou hromadu pozváni premiér Petr Fiala a předseda NSA Ondřej Šebek.

 

Projekt První oddíl ocení prvních deset klubů

 

V dalším průběhu schůze se seznámili členové výkonného výboru s předběžnými výsledky hospodaření společností ČUS Sportuj s námi, s.r.o., a Nakladatelství O Praha, a.s., v likvidaci, k 31. prosinci 2023. VV ČUS následně rozhodl o způsobu prodeje akciového podílu ČUS ve společnosti Nakladatelství O Praha v likvidaci, který bude navržen delegátům červnové valné hromady.

 

VV ČUS schválil postup při realizaci a zajištění produkčních činností v projektu ČUS První oddíl. Jeho posláním je každoročně ocenit vybrané sportovní kluby, ve kterých začínali svoji kariéru současní špičkoví reprezentanti, Jde o formu symbolického veřejného poděkování za celospolečensky prospěšnou činnost a zviditelnění práce dobrovolníků sportovních klubů a tělovýchovných jednot. V úvodním ročníku za rok 2024 vybral produkční tým po dohodě s podporovateli projektu k ocenění prvních deset oddílů, z nichž každý obdrží částku sto tisíc korun.

 

Člen VV ČUS Vítězslav Holub informoval o výsledcích výběrových řízení na tři uvolněné pozice manažerů krajských organizací ČUS v Karlovarském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji, které jsou pobočnými spolky ČUS.

 

Zdroj: www.cuscz.cz