Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zpráva z VV ČUS konaného 13. 6. 2023

Zpráva z VV ČUS konaného 13. 6. 2023VV ČUS: Kritika nezodpovědné politiky státu při financování sportu a požadavek na zvýšení podpory ze státního rozpočtu na rok 2024

 

Po téměř tříměsíční prázdninové přestávce se uskutečnilo 12. září v Praze na Strahově letošní sedmé zasedání Výkonného výboru České unie sportu. Jedním z klíčových témat bylo nedostatečné financování českého sportu ze strany státu, které obsahuje návrh státního rozpočtu v kapitole sport pro rok 2024 ve výši pouhé 5,2 miliardy korun, což představuje nejnižší částku od roku 2016.

 

„Financování sportovního prostředí je tragické. Navíc 5,2 miliardy korun nepokrývá inflaci a představuje pouhou čtvrtinu částky, kterou se stát zavázal poskytovat přijetím Koncepce Sport 2025. A to půl miliardy korun z toho je již usnesením vlády vázáno na pořádání významných sportovních akcí v České republice. Už letos při alokaci 6,9 miliardy pro sport nezbyly žádné prostředky na podporu provozu a údržby sportovišť a investice byly minimální,“ uvedl předseda České unie sportu Miroslav Jansta.

 

Po široké diskusi přijal VV ČUS v této souvislosti následující usnesení: „VV ČUS bere na vědomí zveřejněný návrh státního rozpočtu na rok 2024 v kapitole Národní sportovní agentura, poukazuje na dlouhodobě nezodpovědnou politiku státu v oblasti podpory sportu, pohybových aktivit a zdravotní prevence prostřednictvím aktivního pohybu vůči občanům ČR, masovému, výkonnostnímu a vrcholovému sportu a ukládá předsedovi ČUS vyzvat předsedu vlády ČR k navýšení podpory sportu ze státního rozpočtu v roce 2024“.

 

Aby vyjádřili mimořádnost situace a současně bezvýchodnost pro sportovní organizace, nejvyšší představitelé tří největších střešních organizací – České unie sportu, Sdružení sportovních svazů a České obce sokolské – ve shodě následně adresovali premiérovi a ministrovi financí naléhavou výzvu se žádostí o změnu návrhu státního rozpočtu a zvýšení výdajů v kapitole NSA.

 

„Zástupci České unie sportu se sice aktivně zúčastnili úvodního jednání k přípravě nového zákona na podporu sportu v poslanecké sněmovně, který by nastavil komplexnější podmínky pro celé sportovní prostředí, ale koncipování zákona nesmí zastírat a maskovat dlouhodobý problém katastrofálně nízkého financování sportu ze státního rozpočtu,“ prohlásil Miroslav Jansta.

 

Rozpaky členů VV ČUS vyvolaly neoficiální kuloární informace, že v letošním roce Národní sportovní agentura pro nedostatek zdrojů nevypíše program na provoz a údržbu sportovních zařízení. Tato skutečnost by totiž v současných ekonomických podmínkách nepochybně dramaticky zasáhla všechny provozovatele a vlastníky sportovních zařízení.

 

Výkonný výbor ČUS se zabýval rozborem a výsledky hospodaření České unie sportu v období ledna až června 2023. Všechny ukazatele ukázaly zatím příznivý vývoj, v porovnání s plánem je hospodářský výsledek zatím lepší o 9,3 milionu korun.

 

VV ČUS se seznámil také s iniciativou Národní sportovní agentury k investicím do Národních sportovních center (v případě ČUS Sportovní centrum Nymburk, Plavecký stadion Podolí) buď prostřednictvím zdrojů z Národního plánu obnovy, nebo státního rozpočtu v rámci vládou přijatého programu na obnovu národních sportovních center. Tyto informace slouží k tomu, aby byla ČUS investičně připravena při příznivějším vývoji státního rozpočtu na případné vypsání programu.

 

Členové VV ČUS dále projednali a rozhodli o řešení některých případů souvisejících s opuštěným majetkem a potvrzením právního nástupnictví. Udělili rovněž záštitu ČUS 26. ročníku festivalu Sportfilm Liberec s finančním příspěvkem a schválili termín 42. valné hromady ČUS 26. června ve Sportovním středisku Nymburk.

 

Zdroj: www.cuscz.cz