Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Vláda ČR schválila Akční plán podpory sportu na rok 2024

Vláda ČR schválila Akční plán podpory sportu na rok 2024Vláda ČR odsouhlasila Akční plán podpory sportu na rok 2024, který předkládá Národní sportovní agentura (NSA) v souladu s novelou zákona o podpoře sportu. Jedná se o souhrn opatření pro podporu a rozvoj sportu v České republice v roce 2024. Plán rozpracovává pro rok 2024 systém podpory sportu prostřednictvím NSA jako hlavního gestora mezinárodní a národní sportovní politiky a zároveň zdůrazňuje využití meziresortní a mezioborové spolupráce všech zainteresovaných subjektů, tedy nejen na úrovni institucí veřejné správy, ale také neziskového a soukromého sektoru, vzdělávacích a vědeckých institucí, komunit i jedinců. Jeho podstatným záměrem je iniciace účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zapojení populace do sportovních aktivit a rozvoji sportovní reprezentace.

 

Cílem Akčního plánu je naplňování stanovených opatření a významné přispění k rozvoji národní sportovní politiky v souladu s prioritami Evropské unie v oblasti sportu a k rozvoji systematické, předvídatelné a transparentní podpory sportu.

 

Plán definuje pět základních strategických oblastí, a to: 

 • rozvoj NSA v oblasti spolupráce na národní a mezinárodní úrovni;
   
 • systém a harmonogram poskytování státních dotací ve sportu a funkcionalitu Rejstříku sportu; 
   
 • přípravu strategických dokumentů, souvisejících zejména s diferenciovanou podporou/prioritizací sportu, jednotnou vizuální identitou české sportovní reprezentace, pravidly činnosti RSC, výhledem VSA a VSA MD; a také s přípravou střednědobé koncepce sportu na období 2025–2030;
   
 • prevence negativních jevů ve sportu, zejména v oblasti anti-dopingu, prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží a dále rovného a bezpečného přístupu ke sportu;
   
 • a v neposlední řadě propagace přínosu sportu a pohybových aktivit. 

Plán obsahuje celkem 25 konkrétních opatření, která korespondují s vyjádřením základních priorit a potřeb, které je potřebné v oblasti zajištění podpory sportu z pozice NSA realizovat, či začít připravovat a rozvíjet s příslušnými partnery a gestory. 

Celé znění dokumentu naleznete ZDE

 Zdroj: Národní sportovní agentura