Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Termíny pro vyúčtování dotací - Můj klub 2020 (MŠMT) a Covid-Sport (NSA) do 15.2.2021!

Termíny pro vyúčtování dotací - Můj klub 2020 (MŠMT) a Covid-Sport (NSA) do 15.2.2021!MŮJ KLUB (MŠMT) - termín vyúčtování do 15.2.2021

Tištěná a naskenovaná elektronická forma zároveň

Formulář: Vyúčtování a vypořádání Můj klub 2020

Výtah z pokynů: Vyúčtování musí obsahovat všechny povinné dokumenty, které příjemce dotace nejpozději do 15. 2. 2021 (doporučujeme nahrání i zaslání provést v termínu dřívějším, a to do 31. 1. 2021) nahraje do systému IS-SPORT a současně odešle v listinné podobě nebo prostřednictvím vlastní datové schránky (DS spolku, který je příjemcem dotace) na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 – Malá Strana (ID datové schránky: vidaawt) Na obálku či v předmětu datové zprávy příjemce uvede: „ VYÚČTOVÁNÍ MŮJ KLUB 2020 – 502020_2B_XXXX“. Místo XXXX příjemce uvede poslední čtyřčíslí Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Příjemce má také povinnost sestavit a do 30.6.2021 uveřejnit v systému IS-SPORT roční zprávu o činnosti s účetní závěrkou za rok 2020.

Zdroj: https://www.msmt.cz/sport-1/

COVID SPORT (NSA) - termín vyúčtování do 15.2.2021

Naskenovaná elektronická forma

FormulářeVyúčtování dotace, Čestné prohlášení

Výtah z pokynů: Předložení Vypořádání a vyúčtování na NSA předepsaných formulářích proběhne v systému, ve kterém žadatel žádal o dotaci. Systém bude pro tyto účely otevřen nejpozději do 29.1.2021. Vyúčtování musí obsahovat všechny povinné dokumenty vyúčtování, a to: vyúčtování dotace ve formátu XLSX (2. a 3. list formuláře), podepsaná a naskenovaná Úvodní strana ve formátu PDF (1. list formuláře), podepsané a naskenované Finanční vypořádání ve formátu PDF (4. list formuláře), podepsané a naskenované Čestné prohlášení o vyloučení duplicitní úhrady nákladů hrazených z dotace z dalších veřejných zdrojů ve formátu PDF a účetní sestavu jednotlivých dokladů hrazených z dotace, případně také avízo vratky.

Zdroj: https://agenturasport.cz/dotace/