Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Statistické údaje ČUS začne intenzivněji využívat Český statistický úřad

Statistické údaje ČUS začne intenzivněji využívat Český statistický úřadÚdaje o členské základně České unie sportu začíná od tohoto roku šířeji používat také Český statistický úřad, který nastudoval obsah, strukturu a způsob aktualizace Informačního systému ČUS (www.iscus.cz) a bude s daty dále pracovat. ČUS sdružuje více než 7 tisíc sportovních klubů a přes 70 národních sportovních svazů, což poskytuje největší veřejný přehled číselných dat o počtech členů v organizovaném sportu s možnostmi třídění údajů podle sportů, věku i místa působení.

 

Česká unie sportu každoročně zveřejňuje podrobné informace o své aktuální členské základně v Ročence (https://www.cuscz.cz/o-nas/rocenka-cus.html). V současné době se jedná o více než milion evidovaných osob, které se sdružují v okresních sdružení ČUS a jsou součástí organizovaného sportu. Unikátní data plánuje Český statistický úřad začít pravidelně využívat pro své další analýzy. Ve svém odborném měsíčníku Statistika&My již část údajů zveřejnil. Sledoval věkové skupiny 5 až 19 let v tělovýchovných jednotách a ve sportovních oddílech sdružených v ČUS a porovnal tyto informace s celkovou populací stejného věku v daném kraji.

 

Podle ČSÚ se tak v mezikrajském srovnání nejvíce sportuje v Jihočeském kraji, kde je registrováno 33 % populace ve věku 5 až 19 let. Poté následují kraje Zlínský (28 %) a Moravskoslezský (27 %). Naopak nejméně je aktivní mládež v Olomouckém kraji (20 %) a v Jihomoravském kraji (17%). Výrazně aktivnější jsou chlapci, kterých je v klubech 29 % z celkové populace mládeže, dívek v organizovaném sportu je 17 %. Celkově je nejčastější sportující věkovou skupinou děti ve věku 10 až 14 let.

 

„Jsme potěšení, že odborná státní instituce má zájem naše dlouhodobá a průběžně aktualizovaná číselná data využívat. Odborně zpracovaná šetření a analýzy přinášejí zajímavá zjištění, například o územním rozložení sportovních aktivit. Nové poznatky mohou být impulsem pro krajské či obecní samosprávy a mohou vést ke zlepšení podmínek pro sport v různých lokalitách. Pro nás je důležité, že právě tématika sportu a zapojení občanů do organizovaného sportu zajímá statistický úřad, protože s jeho daty pracují ministerstva. Rádi bychom, aby tato spolupráce pokračovala a přinesla českému sportu profit,“ prohlásil Jan Boháč, generální sekretář ČUS.

 

Zdroj: www.cuscz.cz