Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Fórum pro aktivní Česko podpoří prospěšné pohybové aktivity i aktivní životní styl občanů

Fórum pro aktivní Česko podpoří prospěšné pohybové aktivity i aktivní životní styl občanůV rámci Evropského týdne sportu se u společného kulatého stolu pod záštitou ministra zdravotnictví Vlastimila Válka na půdě Hospodářské komory v Praze sešli představitelé více než dvaceti subjektů z různých oborů  včetně České unie sportu, aby položili základní kámen společné platformy Fórum pro aktivní Česko. Jejím cílem je posílit pozici a vnímání zdraví prospěšných pohybových aktivit občanů v povědomí celé společnosti, veřejnosti i politiků jako důležitého faktoru zdravotní prevence, fyzické i psychické zdatnosti. Současně by měla vést Čechy k aktivnějšímu životnímu stylu. 

 

Zástupci jednotlivých subjektů vyjádřili na setkání konkrétní kroky, jimiž chtějí přispět ke zlepšení současné situace. "Již jsme navrhli několikanásobné navýšení finančních prostředků do programů prevence VZP a věřím, že budou využity právě k podpoře fyzických aktivit dětí, mládeže i dospělých. Také se mohou aktivně zapojit samosprávy, které v roli zřizovatelů škol mohou zajistit, aby se školní sportoviště otevřela v odpoledních hodinách veřejnosti a vybudovaná infrastruktura se využívala opravdu naplno,” uvedla například Michaela Šebelová, poslankyně Parlamentu ČR, členka Zdravotnického výboru a Podvýboru pro Sport.

Pozornost dětem, seniorům i zaměstnancům

Za velkou výzvu odborníci považují také důslednější podporu pohybových aktivit žáků ve školách, a to zdaleka ne pouze v rámci hodin tělesné výchovy. “Škola je místem, kde děti tráví každý den velké množství času. Je tedy zcela na místě podporovat školy v tom, aby se snažily stimulovat žáky k pohybové aktivitě v rámci různých školních činností. Příkladem mohou být aktivní přestávky, vyšší podíl terénní výuky nebo zařazování dílčích pohybových aktivit v rámci jednotlivých předmětů,” řekl Ondřej Andrys z České školní inspekce. Pohyb však na druhé straně pohyb patří ke klíčovým parametrům, které mohou pozitivně ovlivnit také duševní pohodu i zdravé stárnutí seniorů.

 

Sport a pohyb jako hlavní politická priorita

Účastníci kulatého stolu se shodli na neodkladné potřebě multisektorové spolupráce v době, kdy vedle dlouhodobého nárůstu civilizačních onemocnění společnost čelí stoupajícím nákladům na zdravotnictví i obrovským problémům s vysokými cenami energií, inflací a sníženou kupní silou obyvatelstva. Téma zdraví prospěšných pohybových aktivit občanů a sportu jako zdravotní prevence označili za téma dlouhodobě českým státem podceňované a nemající adekvátní politickou podporu.

 

“Tento zafixovaný stav jen těžko změní osamocená iniciativa. Daleko větší šanci na postupný obrat k lepšímu může mít aktivní součinnost strategických partnerů napříč sektory, se společnou argumentací a koordinovaným postupem,“ shrnul společné záměry aktérů z oblasti sportovního prostředí Jan Boháč, generální sekretář České unie sportu. Zdůraznil, že toto téma naopak vyžaduje, aby bylo zařazeno mezi hlavní politické priority na poli sportu, školství, zdravotnictví i cestovního ruchu, ale i v průmyslu, zemědělství a dalších resortech, kde je stále fyzická a psychická kondice zaměstnanců klíčová pro výkon povolání.

 

Zdroj: www.cuscz.cz