Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Erasmus+ SPORT 2024 & Erasmus+ MLÁDEŽ 2024

Erasmus+ SPORT 2024 & Erasmus+ MLÁDEŽ 2024Erasmus+ SPORT 2024 

Program Erasmus+ Sport podporuje rozvoj amatérského a zájmového sportu prostřednictvím mezinárodních výjezdů určených pro trenéry a další pracovníky sportovních organizací, kteří tak mohou získat cenné zkušenosti a posílit svůj profesní rozvoj.  

Do tohoto programu fungujícího pod správou Domu zahraniční spolupráce se mohou zapojit veřejné i soukromé zájmové sportovní organizace, místní veřejné orgány, a v případě zaměření projektu na rozvoj sportu na amatérské úrovni také organizace působící v profesionálním sportu. Grant z programu Erasmus+ může být využit na pokrytí organizačních nákladů, nákladů na dopravu a pobyt nebo dalších výdajů nezbytných k realizaci projektu, a to až do výše 100 % celkových nákladů.  

Podporované aktivity: 

Stínování (job shadowing) v zahraniční sportovní organizaci 
V rámci projektů zaměřených na stínování na pracovišti zaměstnanci sportovních organizací vycestují do hostující organizace, kde mohou pozorovat každodenní činnosti, učit se novým postupům a dovednostem a získávat nové zkušenosti, které následně využijí při své vlastní práci. Tyto výjezdy jsou krátkodobé a mohou trvat 2 až 14 dní. 

Trénování v hostitelské organizací 
Projekty zaměřené na trénování v hostitelské organizaci umožňují pořádání mezinárodních aktivit trvají 15 až 60 dní. Jejich cílem je zajistit sdílení zkušeností mezi trenéry, rozvoj trenérských kompetencí a získávání nových zkušeností.  

Žádosti o mobility zaměstnanců a trenérů sportovních organizací v Erasmus+ Sport je možné v roce 2024 podávat do 20. února do 12:00 hod.  

Více informací naleznete na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce. 

 

 

Erasmus+ MLÁDEŽ 2024 

Program Erasmus+ mládež umožňuje uspořádat projekty zaměřené na neformální vzdělávání mladých lidí podpořené sportovní aktivitou, soutěží nebo turnajem. Cílem neformálního vzdělávání je umožnit získávání nových zkušeností a dovedností mimo školní lavice, k čemuž může být sportovní aktivita skvělým nástrojem.  

Podporované aktivity: 

Výměny mládeže 
Jedná se o projekty pro mladé lidi ve věku 13 až 30 let z různých zemí se zaměřením na určité téma (sport, zdravý životní styl apod.). Smyslem výměny trvající 5 až 21 dní je poznání nových lidí, sdílení názorů a získávání zkušeností.  

Mobility pracovníků s mládeží 
Tyto projekty umožňují pořádání mezinárodních aktivit zaměřených na profesní rozvoj, jako jsou školení, semináře, studijní návštěvy a další. Organizace tak mají možnost zlepšovat svou práci s mládeží díky navazování partnerství nebo společným projektům. 

Více informací naleznete na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce. 

 

Zdroj: www.nsa.gov.cz